Det finns många aspekter att tänka på som ismakare och den här kursen kopplar ett helhetsgrepp. Kursen fokuserar på läggning och vård av is för bästa iskvalitet och lägsta möjliga energianvändning. Kursdeltagarna får dessutom ökad förståelse för hur vintersportarenor fungerar som energisystem och vilka möjligheter till energieffektiviseringar som finns.
Deltagarna kommer under två dagar att lotsas genom ett välfyllt program. Bland mycket annat diskuteras och illustreras faktorerna bakom en isarenas energianvändning och vad man konkret kan göra för  att  effektivisera  och  spara  energi.  Andra  viktiga  aspekter  som behandlas  är  hur  isens  kvalitet  påverkas  av  vattnets  egenskaper, ispistens konstruktion och inte minst läggning och vård av isen. Kursen genomförs i direkt anslutning till en isarena.

Kursledarna har gedigna erfarenheter av svenska isarenor. Tillsammans täcker de in områden såsom mätning och analys av kyl- och värmepumpsanläggningar, vattenbehandling och ytkemi samt luftbehandlingssystem. Vidare behandlas aktuella rön från pågående projekt både i Sverige och internationellt.

Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett certifikat.
För mer information, kontakta:

Jörgen Hjert
jorgen.hjert@ekanalys.se
070 555 78 54 / 08 556 20 210

Eller besök:www.ekanalys.se/kurser